Hvordan komme over hindre...

Sitter du fast i gamle tankemønstre?

Tankene påvirker kroppen, følelsene og handlingene våre. Ved å bli bevisst den indre samtalen blir det lettere å oppdage hva som skaper energitap og ubalanse i hverdagen. Endring av gamle tankemønstre kan gi oss et mer harmonisk forhold både til oss selv og andre.

FINN DINE VERKTØY
I kognitiv terapi utforsker du dine tankemønstre sammen med terapeuten. Vi kan alle ha tankevirus og da er det viktig å kjenne til psykologiske vitaminer. Terapeutens rolle er å bidra til innsikt slik at det blir lettere å skape endring. Slik en muskel trenes, må også nye tankemønstre trenes for å bli sterkere. Derfor vil det bli gitt fokusoppgaver mellom timene.

KORTTIDSTERAPI
Kognitiv terapi er en korttidsterapi med fokus på her og nå og de ressursene vi har i oss. Gjennom å akseptere det som har vært, opplever mange økt tilstedeværelse, og at det blir lettere å sette seg gode framtidsmål. Sammen finner vi de verktøyene som kan hjelpe deg videre.

OM FORSKNING
Det har vært forsket mye på denne terapiformen, og resultatene er gode på flere områder, blant annet:

- Depresjon og utmattelse
- Ulike former for angst
- Stress og søvnløshet
- Smertetilstander
- Særlig sensitivitet
- Spiseforstyrrelser


Behandlingen passer både for ungdom og voksne.

 

Med vennlig hilsen

Mette-Marit Fiskaa