Hvordan komme over hindre...

Hvorfor kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en korttidsterapi med fokus på her og nå og de ressursene vi har i oss. Vi blir enig om mål for terapien, og sammen finner vi de verktøyene som kan hjelpe deg dit.

HVORDAN SNAKKER DU TIL DEG SELV?
Tankene påvirker kroppen, følelsene og handlingene våre. Når vi blir bevisst den indre samtalen, kan vi ofte oppdage at vi snakker til oss selv på en måte som vi aldri ville snakket til andre. Om vi f.eks er urimelig kritiske til oss selv kan vi kjenne oss mislykket og triste, og kroppen blir stresset og i beredskap, eller tung og kraftløs. Om vi stadig går i alarmberedskap blir vi ikke de beste utgavene av oss selv. Vi blir stadig på vakt og relasjoner blir krevende. Derfor kan det ha positive ringvirkninger at vi behandler oss selv med omsorg og øver på å skru av om alarmen er falsk. Mange opplever at det gjennom en slik egenomsorg også blir lettere å være raus mot andre.

I samtalene tar vi utgangspunkt i livet her og nå, samtidig vil jeg presisere at det er viktig å kjenne sin historie, og hvorfor noen reaksjonsmønstre har blitt forsterket og nærmest automatiske. Dette vil vi kartlegge sammen.

Typiske tankefeller er katastrofetanker (å tenke det verste), tankelesing (å tro at jeg vet hva den andre tenker), følelsesressonering (fordi jeg føler meg slik, ER det slik) og personliggjøring (det er sikkert min feil at hun ikke hilste) Grubling og bekymring er også spor det kan være godt å få hjelp til å komme ut av.

PSYKOLOGISK IMMUNFORSVAR
Gjennom dialog blir vi ofte bevisstgjort hvor skoen trykker, og hva som skal til for å lette presset. Å innse at det ikke nødvendigvis er sant alt vi tenker kan være befriende for mange. Vi kan da få tak i mer realistiske måter å se oss selv, andre og omgivelsene på. Det handler ikke om å tenke positivt, men realistisk. Oppmerksomheten vår preger oss, og gjennom å bli bevisst dette bygger vi psykologisk immunforsvar, eller mentale muskler som det også heter.

Slik en muskel trenes, må også nye tankemønstre trenes for å bli sterkere. Derfor vil det bli gitt fokusoppgaver mellom timene.

OM FORSKNING
Det har vært forsket mye på denne terapiformen, og resultatene er gode på flere områder, blant annet:

- Depresjon og utmattelse
- Ulike former for angst
- Stress og søvnløshet
- Smertetilstander
- Særlig sensitivitet
- Lavt selvbilde

Behandlingen passer både for ungdom og voksne.

18. aug, 2020

Smittevern

Under pandemien er det nye terapitilbud.

Med vennlig hilsen

Mette-Marit Fiskaa