Om meg

Jeg er pedagog og utdannet kognitiv terapeut fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Videre har jeg tatt Villa Sult-utdanningen som gir kunnskap om behandling av spiseforstyrrelser. Jeg er også kursleder av mestringskurset Tankevirus og psykologiske vitaminer. 

Som terapeut er mitt mål å være en trygg samtalepartner og hjelpe den enkelte til nye innsikter slik at det blir lettere å løse opp i gamle tankemønstre. Respekt og nærvær er viktig for å skape tillit, og tillit er viktig for å skape endring. Mellom hver time vil det bli gitt oppgaver eller fokusområder. Dette er med på å gjøre terapien mer effektiv. Fokus og egeninnsats mellom timene skaper mestringsfølelse og framdrift. Målet med terapien er å bli sin egen støttespiller i livet, og dette brenner jeg for å hjelpe den enkelte med.