Om meg

Jeg er pedagog og ble utdannet kognitiv terapeut fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi i 2013 og har siden hatt privatpraksis i Oslo. For tiden tar jeg videreutdanning i Filosofiske, eksistensielle og etiske dialoger ved UiO. Jeg ønsker å bruke filosofisk praksis i behandlingen. Videre har jeg tatt Villa Sult-utdanningen som gir kunnskap om spiseforstyrrelser. Jeg behandler kun lettere spiseforstyrrelser og komplisert forhold til mat.

Som terapeut er mitt mål å være en trygg samtalepartner som kan hjelpe den enkelte til nye innsikter slik at det blir lettere å løse opp i gamle tankemønstre.
Respekt og nærvær er viktig for å skape tillit, og tillit er avgjørende for å skape endring.

Jeg er aktiv i dialogen og etter hver time vil det bli gitt oppgaver eller fokusområder. Dette er med på å gjøre terapien mer effektiv. Fokus og egeninnsats mellom timene skaper mestringsfølelse og framdrift.

Målet med terapien er å bli sin egen støttespiller i livet, og dette brenner jeg for å hjelpe den enkelte med.